TheYouth

TheYouth is a free space for young people and platform where there is a focus on the choices to be made in life, finding oneself as young and human. These choices are made behave of the information about culture, articles of creative personalities, inspiring people and events, emotional texts as well as radical criticism from our editorial team, but most importantly you.

TheYouth er et frirum for unge, og en platform hvor der er fokus på de valg, som man skal tage i forbindelse med at finde sig selv som ung og menneske.
Dette gøres via oplysning om forskellige kulturer, artikler af og om kreative personligheder og inspirerende mennesker, emotionelle tekster samt radikalt lige på gående kritiserende debatindlæg fra vores redaktion men vigtigst af alt jer!