TheYouth er et frirum for unge, og en platform hvor der er fokus på de valg, som man skal tage i forbindelse med at finde sig selv som ung og menneske.
Dette gøres via oplysning om forskellige kulturer, artikler af og om kreative personligheder og inspirerende mennesker, emotionelle tekster samt radikalt lige på gående kritiserende debatindlæg fra vores redaktion men vigtigst af alt jer!